Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00 • wiberger@wiberger.se
Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 15
Fax: 031-52 03 18 • wiberger@wiberger.se

Jämförelse mellan en trapetsgängad stång med dubbla ingångar och en i standardutförande
(dubbla ingångar överst):