Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00 • wiberger@wiberger.se
Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00
wiberger@wiberger.se

Solceller på vår grannbyggnad

 

El producerad av solceller i från och med augusti 2020 till och med april 2021