Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 15 • Fax: 031-52 03 18 • wiberger@wiberger.se
Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 15
Fax: 031-52 03 18 • wiberger@wiberger.se

Säkerhetsrattar och kopplingselement

Säkerhetsrattar

För att minska risken för olycksfall bör maskinrattar på roterande axlar ha en sådan konstruktion att de ej är direkt kopplade till axeln. Säkerhetsratt GN322.4 har en sådan funktion. Ratten är i normalläge frikopplad, men genom axiell förflyttning, antingen drag eller tryck av ratten, inkopplas två kuggkransar. När ratten släpps frikopplas den åter.

Kopplingselement

Kopplingselementet är monterat till en sluten enhet, som är så konstruerad att den lätt kan monteras in i de flesta vanliga rattar eller andra maskindetaljer. Den kan monteras antingen för inkoppling genom tryck eller drag.

GN000.4 med glidlager

Monterad i rattar med handtag:

Dessa rattar kan användas till axlar med relativt låg rotationshastighet eller till axlar med högre hastighet av kort varaktighet. Försiktighet bör iakttagas i smutsig miljö då det finns risk för att kopplingens funktion försämras. Om den urkopplade ratten sätts i rotation i samma riktning som axeln, kan ratten fortsätta att rotera på grund av friktion i lagringen. Vid högre hastighet kan detta orsaka farliga vibrationer. då handtagets tyngd ger en kraftig obalans.

Monterad i rattar utan handtag:

Dessa rattar har en större tendens att rotera med axeln då handtagets tyngd inte håller dem stilla. Denna rotation är i mindre grad farlig, även om det finns risk för vibrationer vid högre hastigheter på grund av en viss obalans i ratten.

Regelbunden smörjning rekommenderas alltid.

GN000.5 med nållager

Denna har i princip samma funktion som GN000.4 men med lägre friktion, tack vare nållagringen. Inbyggnadsmåtten skiljer sig från GN000.4 - begär info.


[GN322.4] [RATTAR] [GN000.4]