Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00 • wiberger@wiberger.se
Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00
wiberger@wiberger.se

Montering av kullänkar

Montering av kullänk

För att erhålla en jämn rotationsrörelse används två enkla kullänkar eller en dubbel kullänk.

Montering av kullänk

Observera att de inre tungorna ska placeras i linje enligt fig. 3. Om kullänkarna monteras fel (fig. 4) kommer obalans att uppstå.

Montering av kullänk

Kullänkarnas vinkel måste vara lika (fig. 5). Därav följer att axlarna endast kan flyttas parallellt eller symmetriskt i förhållande till varandra. Stifthål får ej borras genom tungorna, utan enligt fig. 6. Borras stifthålen fel kan kullänken i värsta fall sprängas med svåra skador som följd.