Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00 • Fax: 031-52 03 18 • wiberger@wiberger.se
Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 15
Fax: 031-52 03 18 • wiberger@wiberger.se

Rabatt- och försäljningsvillkor

 
 
 
 

LEVERANSER:
Vi lagerhåller samtliga artiklar i prislistan.
Order som når oss innan kl. 15.00 expedieras i regel samma dag.
Vi använder oss av postens företagspaket, om inget annat anges.
Vi tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt NL 09.

PRISER:
Katalogens priser gäller fritt Hisings Backa, exklusive moms.
Frakt debiteras till självkostnadspris, emballage ingår.
Priserna gäller till dess att nästa inköpskatalog utkommer, dock med reservation för stora valutaförändringar.

RABATTER:
ORDERRABATT lämnas beroende av ordervärdet (d.v.s. brutto ordervärde före förpackningsrabatt) enligt nedanstående tabell.
750-1500 kr -10%
1500-3000 kr -15%
3000-7500 kr -20%
>7500 kr -25%

Vi lämnar FÖRPACKNINGSRABATT vid köp av hela förpackningar. På cylindriska/koniska pinnar, FRP, plattkilar, spårringar och rörplugg lämnas 30% rabatt och på övriga förpackningar lämnas 10% eller 20% beroende på förpackningsstorlek.
FÖRPACKNINGSRABATTEN kombineras med eventuell orderrabatt eller med avtalad rabatt.
AVTALAD RABATT - Storförbrukare kan avtala om en generell minimirabatt. Större kvantiteter offereras.

AVGIFT FÖR SMÅORDER:
Order som understiger 250 kr levereras mot en avgift på 65 kr.
För leveranser utanför Sverige gäller en gräns på 600 kr och 150 kr i avgift.
Generellt undantag görs för gamla kunder med genomsnittlig order på mer än 1000 kr.

BETALNINGSVILLKOR:
Vi levererar normalt mot faktura 30 dagar netto. Kredit som missbrukas förbehåller vi oss rätten att utan avisering dra in.

RETURER:
Av oss godkända returer krediteras, dock med minst 100 kr avdrag för hanteringskostnad.