Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00 • wiberger@wiberger.se
Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00
wiberger@wiberger.se

2D-filer

 
 
 
 

Vi tillhandahåller ritningar i .dwg- och.dxf-format på samma sida som artikeln i fråga. Varje fil innehåller ofta flera former, storlekar och vyer. Vi har valt att vid behov skjuta in ytterligare underkataloger (ex.vis GN321/form-a/80-250.dxf) eller dela upp storlekarna på två filer för att minska filstorleken (ex.vis GN598-3/40-56.dxf, GN598-3/65-90.dxf).

De artiklar som har samma dimensioner förutom den gängade tappen eller det gängade hålet har vi ofta ritat med den vanligaste gängan samt den kortaste standardlängden. För övriga storlekar se vår prislista

Alla detaljer är ligger på lager 0, dels för att hamna på önskat lager vid inlyftning och dels för att inte skapa onödiga lager på er ritning.

Observera att mått som ej är av betydelse för artikelns normala funktion kan ha grova toleranser.

Upphovsrätten till dessa ritningar tillhör Eugen Wiberger AB. Kopiering är tillåten endast under förutsättning att källan tydligt anges.

  • Instruktioner:
  • Klicka på länken till den fil ni er intresserad av och välj var på hårddisken ni vill spara den (alternativt klicka med höger musknapp och välj "Spara mål som..." eller motsvarande beroende på vilken webläsare ni använder). Om filen är "zippad" (komprimerad för att förminska filstorleken och därmed minska nedladdningstiden) måste filen packas upp före nästa steg. Om ni inte har något program att packa upp filer med så finns ex.vis ett program här.
  • I AutoCAD, välj "Insert" > "Block", och klicka sedan på knappen "Browse".
  • Leta upp filen och dubbelklicka på den.
  • Klicka OK.
  • Klicka var som helst på arbetsytan för att infoga ritningen.
  • Välj "Zoom Extents" (eller motsvarande) för att kunna se allt som finns på arbetsytan och därmed lättare hitta ritningen, vilken ibland hamnar utanför den del av arbetsytan som ligger i fokus vid infogningen.
  • Klicka på någon del av den infogade ritningen och välj "Explode" om ritningen består av flera olika storlekar och/eller vyer. Nu kan enskilda storlekar väljas och flyttas till önskad plats.

Har ni frågor ang våra CAD-filer? Skicka i så fall gärna ett mail till cad@wiberger.se