Om Wiberger

Sedan 1975 förser vi industrin med ett utvalt sortiment av standardtillverkade maskinkomponenter. Vi har årligen över 60.000 leveranser och ca 15.000 industrikunder. Vi lagerhåller majoriteten av vårt sortiment. Order inkomna före kl. 14 kan i regel skickas samma dag.

Postgiro: 82 30 70-8
Bankgiro: 211-5772
Handelsbanken Göteborg
SWIFT: HANDSESS
Account Nr. 6236 102 954 208
IBAN: SE70600 000 000 00102 954208

Reg. nr: 556183-5769
Momsreg.nr.EU: SE556183576901


Kontakta oss

Förfrågningar, teknisk information m.m. wiberger@wiberger.se

Karl Lagerwall

VD

karl@wiberger.se

Robert Englin

vice VD

robert@wiberger.se

Magnus Fahlström

IT/marknad

magnus@wiberger.se

Ulf Petersson

inköp

inkop@wiberger.se


Rabatter, försäljningsvillkor och nedladdningsbara dokument

Leveranser

Vi lagerhåller majoriteten av vårt sortiment.

Order som når oss innan kl. 14.00 expedieras i regel samma dag.

Vi använder oss av DHL, om inget annat anges.

Leveransvillkor: DAP.

Övriga leveransbestämmelser enligt NL 09.

Rabatter

Orderrabatt lämnas beroende av ordervärdet (d.v.s. brutto ordervärde före förpackningsrabatt) enligt nedanstående tabell.

1000-2500 kr-10%
2500-5000 kr-15%
5000-9000 kr-20%
>9000 kr-25%

Vi lämnar mängdrabatt vid köp av hela förpackningar. På cylindriska/koniska pinnar, FRP, plattkilar, spårringar och rörplugg lämnas 30% rabatt och på övriga förpackningar lämnas 10% eller 20% beroende på förpackningsstorlek.

Mängdrabatten kombineras med eventuell orderrabatt eller med avtalad rabatt.

Avtalad rabatt - storförbrukare kan avtala om en generell minimirabatt. Större kvantiteter offereras.

Avgift för småorder:

Order vars ordervärde understiger 500 kr ex. moms levereras mot en avgift på 95 kr.

För leveranser utanför Sverige gäller en gräns på 1000 kr och 250 kr i avgift.

Generellt undantag görs för gamla kunder med ett genomsnittligt ordervärde på mer än 1000 kr.

Betalningsvillkor:

Vi levererar normalt mot faktura 30 dagar netto. Kredit som missbrukas förbehåller vi oss rätten att utan avisering dra in.

Returer:

Av oss godkända returer krediteras, dock med minst 100 kr avdrag för hanteringskostnad.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT I PDF-FORMAT:

En Branschvinnare är ett företag som har överträffat den egna branschens utveckling i såväl omsättning som resultat
Länets företagare 2023