Fjädrande rörpinnar, spårringar, saxpinnar, hårnålssprintar och traktorsprintar