Magneter i Neodym, Alnico eller hård ferrit

Generella egenskaper och förutsättningar att beakta vid användning av magneter:

  • Neodym (form ND) har den största häftkraften, men också den lägsta temperaturtåligheten (80°C). Hög magnetisk stabilitet. Denna magnet kallas ofta för Neodym-magnet.
  • Alnico (form AN) har den högsta temperaturtåligheten (450°C) av våra magneter och även en hög mekanisk hållfasthet, hög magnetisk stabilitet och relativt god korrosionsbeständighet. Denna magnet kallas ofta för Alnico-magnet.
  • Hård ferrit (form HF) har lägst häftkraft av våra magneter, men också det lägsta priset. Temperaturtålighet upp till 200°C. Hög korrosionsbeständighet. Hård ferrit är elektriskt oledande.

Magneternas angivna häftkraft gäller vid:

  • Rumstemperatur.
  • Drag vinkelrätt gentemot anliggningsytan.
  • Kontakt med lågkolhaltigt stål med en tjocklek på minst 10 mm.

Några av våra magneter har gummihölje, vilket minskar risken för repor på ömtåliga material / ytor.

Faktorer som påverkar magnetismen:

Förutom legeringen påverkas en magnets egenskaper även av andra faktorer, varvid följande förhållanden bör beaktas när magneter används:

  • Kontaktytans storlek och ytjämnhet - ju större och slätare kontaktyta mellan magnet och objekt, desto högre häftkraft.
  • Arbetstemperatur - generellt sett försämrar höga arbetstemperaturer magnetens häftkraft.
  • Kontakt med kemiska substanser - starka gaser eller syror påverkar magneter negativt. Både de magnetiska egenskaperna och korrosionsbeständigheten försämras.

Tänk på att en magnet kan radera/förstöra informationen på mobiltelefoner, minneskort och liknande - håll därför dessa på avstånd från magneten!