Bandstroppar och rundsling

Wiberger tillhandahåller bandstroppar och rundsling med säkerhetsfaktor 7:1 avsedda för lyft. Varianterna vi erbjuder håller hög kvalitet och kan levereras i en mängd olika längder, med en maximal belastning som sträcker sig från ett upp till tre ton.

Våra bandstroppar och rundsling är tillverkade i enlighet med säkerhetsstandarden SS-EN 1492–1, respektive SS-EN 1492–2.